Bột trét tường cao cấp – Dozy

Bột trét tường cao cấp

Kích cỡ hạt Nano siêu nhỏ

Chống nứt chân chim

Tăng khả năng bám dính x 2 lần

Chống rêu mốc

Bề mặt siêu mịn

Dễ thi công

Bột trét tường nội thất cao cấp – M1

Kích cỡ hạt Nano siêu nhỏ

Chống nứt chân chim

Tăng khả năng bám dính x 2 lần

Chống rêu mốc

Bề mặt siêu mịn

Dễ thi công

Bột trét tường ngoại thất cao cấp – M2

HỆ THỐNG SƠN KHÁC