Sơn lót chống kiềm – Dozy

Sơn lót chống kiềm

Kháng kiềm tối ưu x 2

Chống loang màu

Độ che phủ khe nứt cao

Kháng khuẩn tái tạo

Tăng bám dính bề mặt

Công nghệ Nano

Thân thiện với môi trường

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp Nano – Z4

Kháng kiềm tối ưu

Chống loang màu

Độ che phủ khe nứt cao

Kháng khuẩn tái tạo

Tăng bám dính bề mặt

Công nghệ Xanh

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp – Z3

Tăng kết cấu bề mặt tường

Độ bám dính vượt trội

Kháng kiềm gấp 2 lần

Chống nấm mốc

Độ phủ khe nứt cao

Chống loang màu

Công nghệ Xanh

Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp Nano – Z2

Tăng kết cấu bề mặt tường

Độ bám dính vượt trội

Kháng kiềm tốt

Chống nấm mốc

Độ phủ khe nứt cao

Công nghệ Xanh

Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp – Z1

HỆ THỐNG SƠN KHÁC