Sơn công trình – Dozy

Sơn công trình

Độ phủ cao

Kháng tiềm tốt

Hiệu quả kinh tế cao

Dễ thi công

Thân thiện với môi trường

Sơn lót kháng kiềm – K500

Bề mặt mịn

Hiệu quả kinh tế cao

Bền màu với thời gian

Độ phủ cao

Dễ thi công

Thân thiện với môi trường

Sơn mịn ngoại thất – K2000

Bề mặt mịn

Hiệu quả kinh tế cao

Độ phủ cao, bền màu

Dễ thi công

Thân thiện với môi trường

Sơn mịn nội thất – K1000

HỆ THỐNG SƠN KHÁC